ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Абланица, Обл. Пазарджик

STEM център

   Основно училище "Христо Ботев" е включено в списъка с конкретни крайни получатели и отговаря на изискванията по процедурата, което открива една добра възможност за училището, а именно изграждането на училищен STEM център. Реализирането на програмата има за цел мотивирането на учениците за изучаване на природни науки, математика и технологии, повишаване на образователните резултати, придобиване на система от компетентности, трайни, цялостни знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката и насочване на учениците към технологични професии. Дейността на STEM центъра ще бъде насочена към следните учебни предмети: Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия.

    Природните науки са в основата на най-успешните професии в бъдещето. Учениците ще имат възможност да експериментират чрез различни лабораторни изследвания, да се докоснат до научното познание и по един интересен и забавен начин да придобият знания, умения и свобода на креативното си мислене. Подготовката на днешните деца да станат новатори и изобретатори на утрешния ден започва с модерното образование. STEM центъра ще носи името "Център по природни науки, изследвания и иновации". Реалните ползи от STEM средата за образователния процес на учениците са получаване на знания, които могат да се приложат в реалния свят и ежедневието, разработването на различен набор от умения и развитието на креативно, критично и логическо мислене.

STEM център - Изображение 1