ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Абланица, Обл. Пазарджик

Новини и Събития

STEM център - ОУ Христо Ботев - Абланица, Пазарджик

STEM център

   Основно училище "Христо Ботев" е включено в списъка с конкретни крайни получатели и отговаря на изискванията по процедурата, което открива една добра възможност за училището, а именно изграждането на училищен STEM център. Реализирането на програмата има за цел мотивирането на учениците ...